юбилей

 

 

 

 

 

 

 

 

  На 11.11.2019 г. в Централния Военен клуб „Концертна зала” се състоя концерт по случай 20 год. юбилей на Народно Читалище „Свети Георги Победоносец-1999”. В програмата взеха участие изпълнители от читалището, ансамбъл детско танцово студио „Хорце”, вокална група към ансамбъл „ Гоце Делчев”,оркестър „Ха наздраве”, детска танцова група „Софиянчета” и други изпълнители. Препълнената зала дълго аплодираше изпълненията на артистите и особено на детските групи. Накрая голяма част от присъстващите се включиха в изпълнението на народни танци.

Съорганизатор на мероприятието бяха СОСЗР и Национална Асоциация „Сигурност”. Прочети повече…

Поместено в: Публикации

30 ГОДИНИ ОТ ДЕСЕТИ НОЕМВРИ 1989 ГОДИНА

   ОТЕЧЕСТВЕНИЯТ СЪЮЗ ОРГАНИЗИРА ПРЕСТИЖНА  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ В СОФИЯ

   На 08.11.2019 г. в клуб „Журналист“-салона на СБЖ в София, при огромен интерес, се проведе национална научна конференция, посветена на 30-годишнината от 10.11.1989 г. и организирана от НС на ОС в партньорство с Балканския институт за стратегически прогнози и управление, Института за икономика и международни отношения , СОСЗР и НАС. Модератор ва конференцията бе проф.д-р Искра Баева. В престижния форум взеха участие освен дейци на ОС от страната – членове на НС и КС ,  също така повече от 50 бивши и настоящи политици, изследователи на събитията и процесите от академичните среди в БАН, СУ „Св.Кл.Охридски“, НБУ, УНИБИТ и общественици. Сред участниците личат имената на Георги Пирински,ген.о.р. Златан Стойков – председател на СОСЗР, Снежана Тодорова – председател на СБЖ, полк.о.з. Горан Симеонов – председател на АРЗ, полк.о.з. Чавдар Петров – председател на Асоциация „Сигурност“, мл.л-т о.з. Петър Велчев – председател на СВИВП,проф.д.и.н Димитър Луджев, проф.д-р Боян Дуранкев, проф.д-р Искра Баева, проф.д-р Йордан Баев, проф.д-р Илияна Марчева, чл.кор.проф. Васил Проданов, доц.д-р Александър Каракачанов, проф.полк.о.з. Юлий Георгиев, ген.м-р о.з.д-р Стоимен Стоименов, д-р Любомир Кючуков, полк.о.з.инж. Николай Цанов , акад. Асен Богданов и други. Изнесени бяха 13 научни доклади, както и множество реплики и съобщения в последвалата дискусия.

Прочети повече…

Поместено в: Публикации

„Трансформациите на службите за сигурност 1989-2019 г.“

Доклад на зам.-председателя на НАС, оз. полк. Юлий Георгиев, изнесен на Националната юбилейна конференция “ 30 ГОДИНИ ОТ 10 НОЕМВРИ 1989г. – политически, социално-икономически, външнополитически, военно-стратегически и културни трансформации“, 8 ноември 2019 г., СБЖ. 

 

   Трансформациите на институциите за сигурност в началото на 90-те години бяха предизвикани от настъпилата глобална промяна в геополитическата ситуация в света и развитието на стимулираните от нея процеси на глобализация, вследствие на което се яви и необходимостта от преосмисляне на повечето от доминиращите базови възгледи и разбирания за ролята на сигурността в съвременния ни живот. В резултат на това се наложи преформулиране на военнополитическите и разузнавателни концепции и доктрини, респективно на законодателството, стратегиите и политиките за националната сигурност на отделните държави и отбранителни съюзи.

   В България, заради възникналата сложна политическа обстановка след 10 ноември 1989 г. и променливата динамика на политическия процес, трансформациите продължиха по-дълго време отколкото бе необходимо. Прочети повече…

Поместено в: Публикации

                         ДЕКЛАРАЦИЯ

    По повод спирането на програма „Хоризонт“ на Българското национално радио на 13.09.2019 г. и продължаващото отсъствие на адекватна реакция на компетентните органи и демонстрираната от тях пълна безпомощност и липса на визия на обществените медии,

      Ние, представителите на граждански сдружения и организации, обединени от общата ни загриженост за стабилността на институциите, настояваме:

  1. „Комисията за култура и медии“към Парламента незабавно да организира и проведе обществена дискусия за мястото и ролята на обществените медии (БНТ и БНР), на основата на която да се разработи нов Закон за радиото и телевизията, който да определи адекватните обществени цели на двете институциии да регламентира независим бюджет по подобие и аналог с бюджета на Съдебната власт, да предложи нов начин за формиране на СЕМ с участието на представители на обществеността.
  2. При бездействие на Парламентарната комисия очакваме Президента на  Р. България г-н Румен Радев да свика Консултативен съвет за национална сигурност по тази тема, най-късно до края на месец ноември тази година.

     Надяваме се политически отговорните фактори да осъзнаят, че имат последен шанс да прекратят агонията в обществените медии и в медийния регулатор, преди задаващата се медийна анархия да погълне и медиите, и регулатора и самите тях.

           Сдружение „Инциатива Единение”

           Национална Асоциация „Сигурност”

           Международна организация за реална алтернатива

 

Поместено в: Публикации

Изработка на сайт: OnboxMedia