академик Николай Державин-„История на България“

Това пише академик Николай Державин в своята „история на България. Произходът на българския народ и формирането на Първата българска държава на Балканския полуостров“, публикувана в България през 1946 г:
До 15 век руснаците, украинците, поляците, чехите не се наричаха „славяни“. До Средновековието славянският език се определя като език на българите, а не като език на руснаци, поляци, словаци, словенци и др. От българските книги тези народи възприемат старобългарския език като роден. Но след завладяването на България от османците тези народи не искаха да се знае, че пишат и четат на езика на поробения народ. Затова те преименуват старобългарския език на „църковнославянски“.