Гражданско сдружение „Гражданско общество за България“

В подкрепа на Инициатива Eдинение

Уважаеми дами и господа,

Обръщам се към вас като председател на сдружение „Гражданско общество за България“, за да изразя мотивацията за подкрепа на инициативата за единиение на българския народ.

Ние сме група от млади хора, предимно юристи, които в стремежа си да бъдем полезни решихме да действаме в името на промяна към по-добро бъдеще, тук в България. Оглеждайки се за общественополезни действия, които да продължим да осъществяваме, осъзнаваме че нашите добри дела се разтварят като капки в огромната вълна на обществената апатия. Колкото и фиданки да засадим, колкото и боклуци да изчистим или дискусии да организираме, те все не достигат, за да запалят надеждата за промяна към по- добро в нашето общество!

Не сме се отказали! Вярваме в благоденствието на народа и държавата ни, но осъзнаваме, че това не е лека задача, имайки предвид настоящето ни състояние… За да го опиша, ще спомена някои факти за Благоевград, известен като един от най-хубавите градове в България, пълен с млади хора, административен, културен, образователен и търговски център на югозапада… Днес обаче той е различен!

Най-съществените проблеми на Благоевград и областта са упадъка на малкия и среден бизнес, образованието и културата. Само до преди по-малко от 10 години Благоевград беше икономически и образователен център, който привличаше студенти, гости и работници не само от региона, но и от цялата страна. През последните години градът обезлюдява, защото не само младите хора, но и тези на средна и напреднала възраст емигрират в чужбина или към столицата. Причините за това са следните:

  • Икономиката на града е съсипана. Затвориха врати редица малки и средни предприятия, сред които и цигарената фабрика, едно от най- печелившите предприятия в страната, което генерираше ежегодни многомилионни печалби и плащаше средна заплата 1500 – 1700 лв. на около 4 хил. души в Благоевград. Малкият бизнес се задъхва от непрекъснатите законодателни промени и законови изисквания, като същевременно няма защита от монополите и нелоялната конкуренция. В резултат на това заплатите в града варират между 600 – 700 лв., а хора, които да работят, все по-трудно се намират.
  • Благоевград вече не е познатият образователен и културен притегателен център за младежи от цялата страна. Много показателно за това е липсата на активна младежка общност, която да изпълва залите, спортните съоръжения, заведенията и въобще обществения живот на Благоевград! Настоящата тенденция в почти всички български населени места, освен столицата, е младите хора да емигрират, в резултат на което всичко е зловещо тихо и залязващо …
  • Местната власт е далеч от горепосочените проблеми. Вместо да ги признае и да работи за тяхното разрешаване, се стреми да усвоява колкото се може повече проекти за обновяване на площади, детски градини, речни курита и прочее, които да пълнят джобовете на близките до властта. Резултатите от тези дейности обаче съвсем не са впечатляващи и остава въпроса къде отива бюджетът на общината от 70 млн. лв и отделно усвоените проекти. Градът е осеян с дупки и разкопани улици, постоянни ремонти, зелените площи противно на всякаква логика се унищожават и застрояват, а за всичко нелегално или легално, което трябва да премине през разрешението на община или кмет, се търси някакъв субект с животински прякор …

Изброените проблеми са позната картинка за всеки реалист, наблюдаващ безпристрастно родната действителност! Тези проблеми са разрешими и същевременно явно недостатъчно ангажиращи за пробуждане вниманието на българския народ. За нас младите хора (а и младите по дух, не само по възраст) има нещо, което не можем да преглътнем равнодушно и да продължим падението си в безкрайния преход! Това нещо се нарича достойнство! Няма българин, чието достойнство да не е накърнено от случващото се в България през последните 30 г.! Ние, наследниците на велика държава с хилядолетна история, чиито прадеди възкръснаха от 5-вековно робство и сътвориха българското чудо чрез културен и индустриален подем – къде сме днес?! Къде е българското образование, култура, селско стопанство, здравеопазване, спорт и т. н. Унизени сме! Унизени от окаяното състояние, в което се намират почти всички сфери от нашия живот! С изключение на българския гений, който проблясва на места, благодарение на своята индивидуалност, ние не сме равностойни на останалите европейски народи и това силно накърнява нашето достойнство!

Не можем повече да търпим, продължавайки да се противопоставяме и самоизяждаме, докато единствен повод за гордост е нашата славна история!

В името на нашето бъдеще и бъдещето на България ние трябва да се обединим и да действаме заедно! Държим да отбележим, за да успокоим критиците, че единението ние не разбираме като прошка или подкрепа за онези, които престъпно забогатяха и предадоха националните интереси по време на Прехода!

Единението ние разбираме като обединение на усилията на всички честни, знаещи и можещи хора, които искат да работят за благоденствието на България!

Водими от горното, от името на сдружение „Гражданско общество за България“ ние призоваваме за национално единение в името на България!

Изработка на сайт: OnboxMedia