Изкуственият интелект и обществената сигурност

За да можем да създадем изкуствен интелект ни е необходимо да уточним термините, целта и пътя за постигането му.

Интелект е термин, с който се определя човешката способност за разсъждаване, анализ и синтез на информация. С разум се описва висока степен на логическо и абстрактно мислене. Интелигентността се изразява в начина на мислене. Мисленето е най-сложният познавателен психичен процес, който се състои в отразяване на съществените свойства, на закономерностите в действителността. Мислите са форми, образувани в съзнанието, не възприети чрез сетивата. Мисълта, когато има логика ние наричаме разум. Разум означава висша степен на познавателна дейност, способност за логическо и абстрактно мислене. Всичко това води до съзнание.

Съзнание то е едно от основните понятия във философията, социологията и психологията, обозначаващо способността за реализиране на действителността, нейното осмисляне (което изисква идеално възпроизвеждане на действителността, а също и специфичните механизми и форми за такова възпроизвеждане на различни равнища). За да се постигне по-горе казаните неща правилно е необходимо да са на базата и на сензорна система, която да им позволи да усетят околната среда, и респективно производното на същото: болка, натиск, горещина и много др.  За да може да вземе адекватно решение спрямо задачата и опита, който има. Изкуствения интелект е саморазвиващ се софтуер на базата на пресмятане, логика и зададени определени база данни. Щом е саморазвиваща се програма трудно може да бъде спирана, даже при определени протоколи в първоначалния си вариант, програмата ще може да намери начин да заобиколи протоколите и да извърши всичко, което мисли, че е необходимо. Създадем ли такъв софтуер ние създаваме идеалния манипулатор, който трудно може да има морал и ценностна система.

Все едно с програмиране да създадем първобитен човек, мисленето му е на много ниско ниво, но пресмятането му е на високо ниво. Т.е. със сегашния ни начин на програмиране и усвоени знания за човешкия мозък ние не сме готови за изкуствен интелект. Впрочем ние търсим адекватна програма, която да ни решава проблемите, които ние можем сами да решим. В индустрията изкуствения интелект е маркетингов трик, за да продават софтуерите за управление на завод и роботи.

Трябва да се замислим в развитието на човешкия мозък, защото това ще има много повече ползи отколкото създаването на изкуствен интелект. Човешкия мозък има много повече възможности. Креативността и творчеството на човек не може да бъде постигнато.

Опасностите от създаването на софтуер, базиран на сегашните ни знания са огромни и тези опасности не биха могли да бъдат предвидени изцяло, което е заплаха за националната ни сигурност. Например възможността от пробиване на защитата на роботите, дава възможност на хора с лоши намерения да ги контролират. Представете си самолет, управляван от робот и хакери, които пробиват защитата, колко такива инцидента биха могли да се случат както на 11 септември. Военните инженери много пъти са се замисляли да създадат роботи вместо войници, но да разчиташ на робот, чиято защита може да бъде пробита и да бъде командван от врага е все едно да дадеш мощно оръжие на  врага си.

 

о.р. л-т инж. Николай Танин