Международен форум по сигурността

Официалният и упълномощен представител на Национална Асоциация „Сигурност” във Виена г-н Стоян Стайков е поканен за участие в международния форум по сигурността, организиран от Парламентарната разузнавателна служба към Конгреса на САЩ, който ще се състои на 06.12.2018г. в Библиотеката на Конгреса. 

Във форума ще присъстват водещи експерти на правителствени, частни и обществени организации от САЩ, ЕС и над още 50 държави. Основните теми и обсъждания ще бъдат насочени в следните направления: 

– пресичане на каналите за финансиране на тероризма и трансграничната престъпност

– рисковете при криптовалутите  и високотехнологичните инвестиции

– киберсигурността и защитата на киберпространството 

– обмена на разузнавателна информация и международното сътрудничество 

 – законови  аспекти при предотвратяването  и пресичането на организираната престъпност и борбата с тероризма

– ред  важни въпроси касаещи опазването на глобалният мир и сигурноста  на гражданите 

Ще бъдат представени и най-новите и модерни методи за анализ  на заплахите , оценка на риска и технологичните възможности при тяхното прилагане.

Високо квалифицираните водещи експерти от международната общност в рамките на форума ще могат не само да обменят ценни мнения и  професионален опит , а също така и да се заздравят интеграцията и сътрудничеството си в името опазването на световният мир и сигурност.

 

Поместено в: Публикации

Leave a Reply
Изработка на сайт: OnboxMedia