Сдружение „Инициатива Единение“ със свой вестник

  О.з. полковник Чавдар Кирилов Петров – председател на Национална Асоциация”Сигурност”,  български офицер служил в системата на МВР и специалните служби на Р.България.

   Завършил е  курсове в Академията на МВР, такива за ръководни кадри, курсове в Държавния департамент и Луизианския университет в САЩ, осъществявал е партньорство с контраразузнавателните служби на Великобритания, Германия, Франция,Турция, САЩ, Русия.

   От 2013 г. е председател на НАС- гражданско сдружение на бивши служители на МВР и специалните служби, и зам. председател на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва в България.

   България се намира в тежка духовна, демографска, социално икономическа и морална криза. Обществото е разединено и разделено, битуват взаимни нападки и обвинения, фашисти и комунисти, русофили и русофоби, американофили и противници на атлантизма,олигарси и бедни, политически партий без ясна програма или визия за това какво трябва да се прави, ежедневни корупционни скандали, ширеща се престъпност, унищожени икономика и селско стопанство, администрация и бюрокрация която създава пречки вместо да помага на населението, липса на перспектива в младите хора и като следствие еднопосочен билет на Запад, бедна и застаряваща нация, обезлюдени населени места и територий, опити за подмяна семейните  и морални ценности, подмяна и фалшификация на историята и на отделни събития, героизиране на мутренското и чалгаджийско поведение.

   Вместо да бъдем мост между западната и източна цивилизации и култура, нашата държава налага изграждането на стени междутях. България бавно и постепенно се превръща в колониално-полицейски тип държава с неясно бъдеще и териториална цялост. 

   Когато ме обзамат тези тъжни мисли се сещам за патриарха на българската литература Иван Вазов  и неговата ода „Левски”:

И всякоя възраст, класа, пол, занятье

зимаше участье в това предприятье;

богатий с парите, сюрмахът с трудът,

момите с иглата, учений с умът,

а той беден, гол, бос, лишен от имотът,

за да е полезен дал си бе животът!

   Как са могли нашите предци преди 150 год. да намерят националния  си идеал, да се сплотят и намерят пътя към свободата, а ние днес да сме разединени обхванати от омраза към своите опоненти или инакомислещи.

   Убеден съм че гражданската инциатива „Единение на българите” в която влизат /за сега/ 44 граждански организаций, академици, професори, учени, интелектуалци, спортисти, бизнесмени, бивши служители на МО и МВР, свободомислещи хора, българи живещи в чужбина, обединяващи ги това, че са БЪЛГАРОФИЛИ могат и трябва да намерят начина  за излизане от кризата, стабилизиране на държавата и ясна стратегия за бъдещо развитие и просперитет.

   Единение разработи и актуализира неотложни мерки за определяне и реализиране на национални цели и приоритети на България. Подобни програми се разработват и в различните региони в страната с участието на местни специалисти и експерти. Дано да успеем да върнеем вярата на хората в доброто и в бъдещето на българския народ и държава.

     И семето чудно падаше в сърцата

           и бързо растеше за жътва богата.

   Мерки в областа на сигурноста:

   В момента се извършва цялостен преглед на сигурноста и отбраната от държавни органи. За съжаление в този преглед не са допуснати представители на гражданското общество и още повече експерти работили дълги години в тази сфера. А тези хора има какво да кажат и то да е в интерес на обществото и държавата. Мисля че сега, като свободни хора, необременени от службата и пагона, те могат по точно да формулират рисковете и заплахите пред обикновенния човек, пред отделни уязвими групи хора, пред обществото като цяло, пред вътрешната и външна сигурност на Р.България.

   Проблемите са изключително много и не могат да се представят в кратък материал, но ще поставя няколко:

– освобождаване на силовите структури от партийно влияние. Те са служби на държавата и служат на народа и не трябва да защитават партийни, олигархични или корпоративни интереси.

-закриване на неефективни звена, комисии, структурни единици. Изчистване по нормативен път на дублиращи функций и задачи.

– по прецизен подбор при назначаването на служители и по квалифицирано обучение и преподготовка на кадрите в системата.

– изграждане на интегрирана електронна система, включваща всички системи за сигурност на МВР,МО,ДАНС,ДАР, тези на МФ /ГУ Митници и НАП/, Министерствата на икономиката, транспорта, регионалното развитие , енергетиката, туризма ,  Сметната палата, КПКОНПИ, прокуратура, следствие и по преценка на други структури и ведомства, със съответните нива на достъп и контрол, за ползване на информацията.

– акцентиране работата върху превенция на риска и заплахите, а не върху последващото разследване на противоправни деяния или възстановяване на щети от катастрофи, бедствия, природни стихии.По добро взаимодействие с граждански организаци в това направление.

– може би е назрял момента за формиране на Национална гвардия в Р.България, която да подпомага МВР, МО, местната власт при решаване на кризисни ситуации от различен характер. Най-малкото въпроса трябва да се постави на дискусия в обществото.

– граждански контрол върху работата на силовите структури , за ефективното изразходване на заложените в бюджетите им средства и законност при извършване на оперативни мероприятия и операции.

vestnik edinenie

Поместено в: Публикации

Leave a Reply
Изработка на сайт: OnboxMedia