„Сигурността на България в многополюсен свят”

     На 07.11 2018 г. В УНСС се състоя поредната конференция от поредицата „Сигурносста на България в многополюсенсвят”. Този път тема на събитието бе „Обществените медии – елемент от националната сигурност на България. Организатори – Национална Асоциация „Сигурност”, Съюза на българските журналисти, гражданско движение „Международна организация за реална алтернатива” и Университета по Национално и Световно Стопанство.  Участваха журналисти, медийни експерти, експерти по национална и информационна сигурност, преподаватели, научни работници, представители на обществени и частни медии, представители на СЕМ, държавни и обществени организации.                                                  

     Основни доклади изнесоха Кирил Гоцев и Валери Тодоров бивши ген.директори на БНТ и БНР, както и доц. Захари Бисеров –специалист по информационна сигурност. Проведоха се оживени дискусии за ролятаи мястото на обществените медии за гарантиране истинноста на информацията, независимоста им от регулаторните органи, финансирането на на обществените медии, зависимоста им от частни разпространителски мрежи,  липсата на обществени съвети при формиране на програмните политики,  ролята на медиите при природни бедствия, аварии, хуманитарни и обществени кризи, война и др.   

     Прието бе становището да бъде подготвен, публично обсъден и приет нов закон за обществените медии, който да гарантира гражданско участие и надзор в дейноста им, стабилност във финансирането и дългосрочна перспектива за развитието им.

Декларация

 

 

Видео   

 

Поместено в: Публикации

Leave a Reply
Изработка на сайт: OnboxMedia