Среща в Клуба на дейците на културата- Ловеч

На 27.11.2023г. от 17:30ч. в Клуба на дейците на културата- Ловеч, по покана на о.з. Милен Тотев, областен координатор на „НАС”-Ловеч, заместник председател на СОСЗР-Ловеч и ръководител на клуб”Лик” при Военен клуб-Ловеч се състоя среща, с политическия анализатор от гр.София професор Боян Чуков. Срещата откри председателя на Клуба на дейците на културата г-жа Жанина Илиева. Гостът беше представен от о.з. полковник Чавдар Петров, председател на Национална асоциация”Сигурност” при СОСЗР. Пред членове на „НАС”-Ловеч, Тетевен, Троян, Плевен, СОСЗР-Ловеч, клуб”Ракетчик”-Ловеч, творци от клубовете”Лик” и „Култура” при Военния клуб, общественици, граждани, госта разгледа политическата обстановка в света, Европа, Близкия изток, Азия и страната. Подробно отговори на зададените актуални въпроси. За доказано родолюбие и активна обществена дейност с „Грамота” от Областния съвет на СОСЗР-Ловеч бяха наградени г-н Боян Чуков и о.з. полковник Чавдар Петров. Наградите връчи заместник председателя на Областния съвет на СОСЗР-Ловеч о.з. полковник Мариян Петракиев. От името на асоциация”Войници на мира” ООН, о.з. полковник Чавдар Петров и професор о.з. Боян Чуков, бяха наградени със „Сребърен орден”. Наградите връчи представителя на организацията генерал майор Павлет Найденов.