Управителният съвет се състои от 11 члена избрани от Общото събрание на Асоциацията. Провежда редовни заседания . В случай на нужда се провеждат извънредни заседания. Управителния съвет разработва и приема ежегодна програма за дейността на Асоциацията и изпълнява Решенията на Общото събрание.

о.р. полковник Чавдар Петров

Избран на проведеното Общо Събрание на 14.04.2016 година за председател на Асоциацията

Чавдар  Кирилов  Петров
Председател на НА

Васил  Йорданов Маринов
Зам.председател

Николай  Петров   Бонков
Главен секретар

Лилия Георгиева Завкова
техн. секретар

Николай Асенов  Стефанов

Димитър Иванов  Асенов

Георги Давидов  Асиов

Васил Христов Кръстев

Ангел Тянков Тянков

Младен Младенов Георгиев

Николай Евгениев Крушков

 

Контролно-ревизионна комисия

Василка Тодорова  Тимова

Михаил  Иванов Михайлов

Владимир Боянов Иванов

Денчо  Иванов Балев

Стефан Георгиев  Мухин