Сътрудничество на СИНПИ с Националната асоциация Сигурност и Асоциацията на разузнавачите от запаса

СИНПИ ще си партнира с две организации в сферата на сигурността

Договорите бяха подписани от председателите на Управителните съвети на СИНПИ Калоян Паргов, на НАС о.з. полковник Чавдар Петров и на АРЗ о.з. полковник Горан Симеонов

 

 

 

Сътрудничество на СИНПИ с Националната асоциация Сигурност и Асоциацията на разузнавачите от запаса, които обединяват бивши служители на две направления на специалните служби, са от съществена важност предвид това, че темата за сигурността и информацията днес е водеща в целия свят и в частност в България“, обясни Паргов.

По думите на председателя на УС на СИНПИ сключването на договорите съвсем случайно съвпада с днешното изслушване на специалните служби в Народното събрание, но тази тема ще продължава още дълго време да бъде актуална.

Чрез тези споразумения и съвместните инициативи на нашите неправителствени организации целим да допринесем за укрепване на архитектурата на сигурност и информация в нашата държава предвид неконвенционалните заплахи, пред които сме изправени“, каза още Калоян Паргов.

Сред целите на партньорствата са осъществяване на дейности за издигане на българския дух, родолюбивото и военно-патриотичното възпитание на българските граждани и българската диаспора зад граница, съхраняване и развитие на ценностите и идеалите на българския народ.

Формите на съвместна работа предвиждат провеждането на регионални, национални и международни форуми, както и обмяна на опит и добри практики.