100 г. от рождението на ген.-полк. Григор Шопов

Grigor-Shopov-01Жизненият път и кариерата на ген.-полк. Григор Шопов като служител на МВР в НРБ са най-пряко свързани с историята и израстването на БКП в един от сложните й периоди на развитие и възход. Той е активен участник в нелегалната борба против фашизма и завземането на властта в София на 09.09.1944г. Продължава като първи секретар на Околийския комитет на БКП в София, работи упорито и всеотдайно по възстановяване на народното стопанство и колективизацията в региона.

През 1950г. свързва завинаги живота си с МВР като началник на икономическото направление в органите за сигурност. Заема отговорни постове в системата на МВР и през 1960 г е назначен за зам. министър.

С неговото назначаване започва  нов период от дейността на МВР в изпълнение на новите насоки, приети от Априлския пленум на БКП и съгласно новия курс, поет от страната и партията:

 – стриктно спазване на законността и синхронизиране на нормативната база в МВР с новото законодателство;

  • непримирима борба с проявите на корупция и извращенията от и в органите на МВР;
  • повишаване на изискванията за образователен ценз на служителите от МВР;
  • постепенна и хармонична смяна на поколенията, осигуряваща приемственост и високи резултати в борбата срещу престъпността и други посегателства срещу НРБ.

От 1973 до 1990 г е първи зам. министър на МВР. Член е на ЦК на

БКП и народен представител.

         Оперативният състав на МВР го чувстваше като ръководителя от нов тип, винаги намиращ правилното решение в полза на човека и държавата. За по-възрастните служители бе върхът на оперативното майсторство, а за по-младите и новопостъпващите – легендата на контраразузнаването. Приемаше и говореше с всеки ОР, независимо от длъжност, звание и стаж, намираше верните отговори и решения. Законността и човещината бяха неотменен принцип. Грижата за обикновения човек и оперативния състав беше в сърцето му. Ние го приемахме като баща.

         Григор Шопов е два пъти герой на социалистическия труд, награден със съветския орден Октомврийска революция и много други правителствени и държавни отличия.

         Той бе сред най-уважаваните ръководители на МВР в СССР и страните от социалистическата общност.

         С респект и уважение към неговата ерудиция и оперативни умения се отнасяха и представителите на западните  служби  за сигурност. В напрегнатата обстановка по време на студената война съвместно с тях Гр. Шопов участваше и ръководеше мероприятия срещу международния тероризъм и трансграничната престъпност  на територията на страната.

         Гордеем се, че сме работили под ръководството на Човека – ген. –полк. Григор Шопов, който ни научи на себеотрицание, патриотизъм, родолюбие и висок морал.

Поместено в: Публикации

Leave a Reply
Изработка на сайт: OnboxMedia