10 ГОДИНИ ДАНС

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

                                                                                     ДО
                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАНС
                                                                                   Г-н ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ
      Уважаеми г-н Георгиев,
     Скъпи колеги,
     Управителният Съвет на Национална Асоциация Сигурност най – сърдечно Ви поздравява по случай  десетата годишнина от създаването на Държавна Агенция Национална Сигурност, призвана законово  да обезпечава  конституционно установения ред, териториалната цялост и суверенитет на Р България.  
  Във Ваше лице ние виждаме  наследници и продължители на опита и традициите на много поколения български  контраразузнавачи,  работили в службите за сигурност от  тяхното  създаване до наши дни .
    Въпреки многобройните структурни, кадрови и функционални промени  на органите за сигурност в Р България, ДАНС  зае подобаващото й се място в обществено – политическия живот на страната.
    Съвместно с партньорските служби Вие  постигнахте  завидни резултати в борбата с международния тероризъм, наркотрафика, бежанския проблем, опазване на класифицираната информация, информационното осигуряване на изпълнителната и законодателната власти. 
   Във връзка с високо отговорната Ви работа и специфични задължения пред обществото, Ви пожелаваме  крепко здраве и висoки професионални успехи.
София,
04.01.2018 г.                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАС
                                                                              о.р. полк. Чавдар Петров
Поместено в: Публикации

Leave a Reply
Изработка на сайт: OnboxMedia