С Ъ О Б Щ Е Н И Е      Във връзка с обявеното извънредно положение в Р.България  УС на Национална Асоциация „Сигурност” отменя всички  предвидени за месец март и април мероприятия включително  и насроченото за […]

Поместено в: Публикации

Изработка на сайт: OnboxMedia