30 ГОДИНИ ОТ ДЕСЕТИ НОЕМВРИ 1989 ГОДИНА

   ОТЕЧЕСТВЕНИЯТ СЪЮЗ ОРГАНИЗИРА ПРЕСТИЖНА  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ В СОФИЯ

   На 08.11.2019 г. в клуб „Журналист“-салона на СБЖ в София, при огромен интерес, се проведе национална научна конференция, посветена на 30-годишнината от 10.11.1989 г. и организирана от НС на ОС в партньорство с Балканския институт за стратегически прогнози и управление, Института за икономика и международни отношения , СОСЗР и НАС. Модератор ва конференцията бе проф.д-р Искра Баева. В престижния форум взеха участие освен дейци на ОС от страната – членове на НС и КС ,  също така повече от 50 бивши и настоящи политици, изследователи на събитията и процесите от академичните среди в БАН, СУ „Св.Кл.Охридски“, НБУ, УНИБИТ и общественици. Сред участниците личат имената на Георги Пирински,ген.о.р. Златан Стойков – председател на СОСЗР, Снежана Тодорова – председател на СБЖ, полк.о.з. Горан Симеонов – председател на АРЗ, полк.о.з. Чавдар Петров – председател на Асоциация „Сигурност“, мл.л-т о.з. Петър Велчев – председател на СВИВП,проф.д.и.н Димитър Луджев, проф.д-р Боян Дуранкев, проф.д-р Искра Баева, проф.д-р Йордан Баев, проф.д-р Илияна Марчева, чл.кор.проф. Васил Проданов, доц.д-р Александър Каракачанов, проф.полк.о.з. Юлий Георгиев, ген.м-р о.з.д-р Стоимен Стоименов, д-р Любомир Кючуков, полк.о.з.инж. Николай Цанов , акад. Асен Богданов и други. Изнесени бяха 13 научни доклади, както и множество реплики и съобщения в последвалата дискусия.

           Научният форум бе открит с встъпително слово на председателя на Отечествения съюз СИМЕОН СИМЕОНОВ. В него той подчерта, че настоящата конференция има за цел да  внесе своя принос в големия разговор в обществото, от позициите на трийсет годишната историческа перспектива, за предпоставките , външните и вътрешни геополитически фактори , за дейците и събитията в България  – жалониращи пътя на дълбоките трансформации в политическата система и устройство, в геополитическата , външнополитическата и военно-стратегическата обвързаност и съюзи , в икономическата сфера и последвалите промени в социалните отношения, на реформите в здравеопазването, образованието културата и т.н. Отговаряйки на големите въпроси днес от типа : „каква е мислехме ; каква е свършихме ;  до къде е докарахме, а сега накъде ???“ по пътя на научната дискусия следва да посочим факторите за огромното разделение и противопоставяне в българското общество, за непълноценното ни и неконкурентно участие в колективните органи на съюзи като НАТО и ЕС, за демографската криза и социалната драма , довела до изключване на големи групи /главно пенсионери и младежи от малцинствата/ и пропадане в бездната на бедността и мизерията на мнозина, за силно разбитите и дестабилизирани системи за сигурност, отбрана, правосъдие,  здравеопазване, наука и образование, култура и други.

             Докладите и дискусиrта, се отличаваха с откровеност, искреност и достоверност, както и със задълбочено научно обосноваване на тезите и заключенията. Предстои да видим всичко това в предвидения за отпечатване сборник с докладите и дискусията от конференцията.

                Форумът протече на високо организационно ниво при отличен дух и разбирателство , за което благодарим на всички организатори и на СБЖ за гостоприемството.

Поместено в: Публикации

Leave a Reply
Изработка на сайт: OnboxMedia