С Ъ О Б Щ Е Н И Е

     Във връзка с обявеното извънредно положение в Р.България

 УС на Национална Асоциация „Сигурност” отменя всички

 предвидени за месец март и април мероприятия включително

 и насроченото за 14.04.2020 г. отчетно изборно събрание на НАС.

13.03.2020 г.                                                                            УС на НАС 

Поместено в: Публикации

Leave a Reply
Изработка на сайт: OnboxMedia