Декларация на УС на НАС

          Конституционният съд на Република България  прие решение, което позволява  и занапред Комисията за достъп до архивите на бившите специални служби, да оповестява като съпричастни към дейността им хора, за които в информационните масиви има само косвени данни. По този  начин се запазва политическата  логика и най-широкия обхват на Закона   за разкриване на съпричастност към бившите служби, приет през 2007г. от мнозинството на Тройната коалиция.

   Национална Асоциация Сигурност нееднократно е изразявала отношението си към този закон. Оповестяването на имената на хора, работили за сигурността на българската държава, опорочава идеята за професионализма в дейността на българските специални служби. Пет години след като приетият Закон влезе в сила, основният резултат от неговото прилагане е, че на публично обругаване и неофициална лустрация бяха подложени  представители на българската интелигенция, всеотдайни личности, трудили се в различни сфери на нашия живот, както и множество кадрови служители от българските органи за сигурност. Днешните твърдения на различни представители на социалистическата партия, че смисълът на Закона бил променен  от сегашното парламентарно мнозинство отговарят на истгината, но това, което днес се случва с хората, съпричастни към идеята за сигурност на България,  беше дълбоко заложено и прозираше като отчетливо видима перспектива още при приемането на Закона през 2007г. Доказателство за това е и обстоятелството, че още преди пет години нашата Асоциация  изрази становище  за последиците от приеманетжо на такъв Закон, но аргументите ни не бяха взети под внимание.

       Според някои представители на БСП, изразили становища в медии, са подготвени предложения за промяна в Закона за разкриване на съпричастност към бившите специални служби. Идеята е от обхвата на Закона да бъдат извадени лица, работили за външнополитическото разузнаване, военното разузнаване, както и в системата на граничното разузнаване на България. На практика това означава, че според идеята, занапред трябва да бъдат оповестявани и публично обругавани само хора, които са били под някаква форма в услуга на българското контраразузнаване. Известно е, че българското контраразузнаване е работило срещу опитите за посегателства от страна на чужди разузнавателни централи  против България, срещу тероризма, всякаква друга екстремистка дейност, и  за икономическата стабилност на страната.           В предложенията за промени в Закона е смущаващ опитът да се противопоставят едни срещу други отделни направления от цялостната система за сигурност.  Това показва, че има сериозно непознаване на  принципите в системата за сигурност, а темата за специалните служби се използва в зависимост от конюнктурата или за предизборни, или за някакви други  конкретни политически цели.

          Национална Асоциация Сигурност потвърждава  своята позиция , че с приемането на този закон през 2007г. беше нанесен необратим политически и морален удар върху националната сигурност на страната. Законът, обаче, вече действа и всякакви корекции в него ще бъдат или налагане на двоен стандарт, или опит за прикриване на гузни съвести, или търсене на евтини политически дивиденти.

      За нас, членовете на Национална Асоциация Сигурност, няма нищо срамно и недостойно в оповестяването на данни за съпричастност към сигурността на държавата. В крайна сметка българските граждани са поставени в ситуация да узнаят огромен периметър от истината  как е функционирала системата за сигурност.

          По-важен е въпросът за оповестяването имената на агентите, които са работили за националната сигурност, подпомагайки  дейността на специалните служби. Заклеймяването на агентурата като нещо мръсно и недостойно  се отразява негативно върху възможностите на сегашните служби по сигурността да придобиват качествена агентура в борбата за  опазване и укрепване на националната сигурност.

        Законът, според нас, трябва да остане в същия си вид, за да не може нито един политик  и нито една партия да избягат  от отговорност за неговото приемане.

       Нека политическата цена и последиците от посегателството  върху службите за сигурност да поемат всички, които са го  приели, защото с този закон беше извършено предателство на националните интереси на страната ни.

                                                                                                          ИБ НА НАС

Поместено в: Публикации

1 Response

  1. Божидар Спасов Says:

    В някакви времена, за някакъв период, по някакви въпроси бях сътрудник на военното контраразузнаване. Длъжностите, които съм заемал не са изисквали осветяване на тази ми работа. За да не издевателства никой никога над мен по някакъв начин, аз обявих това си деяние на всеослушание. Понеже не мога да се нарека разузнавач, нито контраразузнавач, самоопределих се като доносник. Донасях това и онова, правех това и онова.
    Бъдете живи и здрави.
    Божидар Спасов – bozhidar_spasov_sofia@abv.bg

    Posted on април 4th, 2012 at 17:25

Leave a Reply
Изработка на сайт: OnboxMedia