До КЗД

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

ЧЕТВЪРТИ СПЕЦИАЛИЗИРАН

ЗАСЕДАТЕЛЕН СЪСТАВ НА КЗД

По преписка №167/2011г.

УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Управителният Съвет на Национална Асоциация Сигурност поддържа подадения сигнал за  изявления на Министър председателя на Република България, г-н Бойко Борисов в  медииното пространство   и по други поводи,   които съдържат дискриминационни елементи към лица, работили в структурите на бившата Държавна сигурност.

За нас е неприемливо подобно отношение на г-н Борисов, който като генерал и Главен секретар на МВР, е ръководил службите за сигурност и познава добре високите интелектуални, професионални и човешки качества на служителите, започнали трудовата си дейност в бившата Държавна сигурност, част от които продължават да работят в държавната администрация.

В същото време ние отбелязваме като положителен факта, че в последно време г-н премиера Борисов се въздържа от изказвания  с явно изразени дискриминационни елементи.

Поради тази причина ние приемаме поканата за помирение отправена от уважаемия председател на състава към двете страни, съгласно чл. 62, ал. 1., от Закона за защита от дискриминация.

В случай, че поканата  за помирение се приеме и от ответната страна, ще бъдем удовлетворени ако в  бъдещите си изказвания и действия, г-н Министър председателят Бойко Борисов  не създава условия и предпоставки за дискриминация ,което води до  негативно отношение на обществото към лица принадлежали към структурите на бившата Държавна сигурност. Това са български граждани, чиито човешки права са защитени от Конституцията на Република България и са работили на законно основание за защита интересите на Отечеството.

С уважение,

Председател на НАС:/Асен Георгиев/

София, 17.05.2012 г.

Поместено в: Публикации

Leave a Reply
Изработка на сайт: OnboxMedia