ЕКСПЕРТ:

СИСТЕМАТА ЗА СИГУРНОСТ ТРЯБВА ДА ИМА ИЗГРАДЕНА И ФУНКЦИОНИРАЩА ПРАВНА РАМКА

DSC_0075„Системата за сигурност трябва да има изградена и функционираща правна рамка – устройствен и функционален закон за системата за сигурност, както и закони за политическото, военното разузнаване и за НСО“. Това каза в интервю за БТА експертът по сигурност Юлий Георгиев, Член на УС на Национална Асоциация Сигурност.

Според него системата за сигурност и институциите трябва да имат общ ръководен център. Проблемите си остават, парламентите и правителствата идват и си отиват все с нови концепции за сигурност и без мисъл за приемственост и последователност в държавното строителство. „Резултатите са налице, хората го чувстват и усещат на свой гръб непрекъснато“, посочи Георгиев.

„За да имаме правото и самочувствието да говорим въобще за система за сигурност, е необходимо да са налице няколко условия, но те за съжаление си остават неизпълнени и към днешна дата“, казва Георгиев.

На първо място – системата трябва да има изградена и функционираща правна рамка – устройствен и функционален закон за системата за сигурност, както и закони за политическото, военното разузнаване и за НСО. Закони и подзаконови актове, които да обвързват и регулират дейността и системните взаимодействия на институциите за сигурност в една обща институционална, йерархично подредена рамка.

На второ място, за да си ги представим като истински, действени елементи на системата, тя и институциите за сигурност трябва да имат общ ръководен център. Такъв също няма. Сегашният Съвет по сигурността към МС не може да изпълнява пълноценно тази роля. Министър Цветлин Йовчев имаше някои полезни идеи и предложения в това отношение за разузнавателен борд и аналитичен и кризисен център на общодържавно ниво, но те също като проектозаконите, за които говорим, се закотвиха в парламентарните комисии без да видят бял свят.

Що се касае до състоянието на сектора, проблемите си остават, парламентите и правителствата идват и си отиват все с нови концепции за сигурност и без мисъл за приемственост и последователност в държавното строителство. Резултатите от това политическо поведение са налице, хората го чувстват и усещат на свой гръб непрекъснато.

В коментар на нововъведения мандат на главния секретар на МВР, който вече е 5 години, Георгиев каза, че ще е от полза за обществото поне като минимум в най-чувствителните министерства – институциите за сигурност, да се определи кръгът от длъжности, които да се сменят задължително при ново правителство, примерно – лицата от политическия кабинет на министъра, и съответно такъв кръг служители на най-високо ниво, които да не се пипат въобще. Според Георгиев закриването на Държавната агенция за ноционална сигурност /ДАНС/ не е в интерес на българското общество.

Според експерта преминаването на ГДБОП от МВР в ДАНС веднага се усети едно успокоение сред служителите от криминалната и икономическата полиция. Те се почувстваха освободени от постоянната опека и обсебване от страна на спецполицаите и заеха незабавно освободените ниши, т.е. спряха да им поддават готов материал за реализация и започнаха сами да си довършват работата. Получи се една полезна конкуренция, която преди не можеше да се види, така че нещата трябва добре да се огледат отвсякъде.

„Направено бе максимално възможното от МВР в бежанската криза и все пак недостатъчно“, каза Георгиев. Докато не се изгради ефективно защитата на българо-турската граница ще продължава да съществува високо ниво на риск от проникване на нелегални имигранти и епидемии от шап, „син език“ и др. на наша територия. Изходът бе посочен от главния секретар на МВР Светлозар Лазаров – доизграждане на защитното съоръжение по протежение на цялата българо-турска граница и въвеждане на модерни системи за контрол. Човешкият фактор сам по себе си не може да реши проблема, каза Георгиев.

Поместено в: Публикации

Leave a Reply
Изработка на сайт: OnboxMedia