НАС обучава студенти

Чавдар петровНационална асоциация „Сигурност” организира и проведе
специализирано обучение по национална сигурност за студентите от специалност НС на УниБИТ и други Висши учебни заведения. Обучението беше с продължителност една седмица и  се проведе в периода 16-20 Май, в зала „Тържествена” на Университета. УС на НАС избра за име на мероприятието „Седмица на сигурността“. Седмицата на сигурността бе открита от зам. Ректора по научноизследователската и международната дейност на УниБИТ проф. Ирена Петева, а заключителните думи на закриването бяха на ректора на УниБИТ проф. Стоян Денчев.  В специализираното обучение взеха участие редица изтъкната професионалисти и членове на НАС. Сред лекторите се открояват имената на о.зполк.Чавдар Петров,полк. Юлий Георгиев,п/п Михаил Михайлов, посланик Любомир Шопов, майор Христо Арабаджиев, п/п Весела Тимева, посланик Тодор Стайков и др. Седмицата на сигурността беше разделена на 7 панела, които бяха разпределени в 5 дни. Панелите са както следва: Икономически аспекти на сигурност и противодействие прането на пари, контраразузнаване, разузнаване, гранично-митнически контрол, контратероризъм, информационна сигурност. Киберсигурност и политически аспекти на сигурността. НАС привлече допълнителни експерти от партньорски организации сред които: Асоциация на разузнавачите от запаса, Асоциация на военните разузнавачи, Асоциация на полицейските началници, Съюза на бившите барети. Сред допълнителните лектори се открояват имената на проф. Татяна Дронзина, полк. Славчо Велков, полк. Йордан Казанджиев, полк. Григор Вълков и полк. Вълчо Георгиев.

Юлий Георгиев

 

посланик Шопов

Седмицата на сигурността протече при повишен студентски интерес и бе придружена от много въпроси.

2 3 6 7 9 10 11 Христо Арабаджиев

 

 

 

 

Поместено в: Публикации

Leave a Reply
Изработка на сайт: OnboxMedia