Николай Цапрев

Николай Цапрев

ПРОСЛЕДЯВАНЕ И ПРЕСИЧАНЕ НА ФИНАНСОВОТО И ТЕХНИЧЕСКО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ТЕРОРИСТИЧНИТЕ ГРУПИ И БАЗИТЕ ИМ ЗА ПОДГОТОВКА НА ТЕРОРИСТИ. РАЗЛИКА В ПОСТАНОВКИТЕ

Силата на терористичните групи е в това, че за извършване на терористичните актове, като се изключи кибертероризма и опитите за сдобиване и използване на ядрено и радиоактивно оръжие, не използват строго специализирани технически средства и вещества, които са на особен контрол и интереса към тях и придобиването им може да бъде засечен и ограничен. Напротив, по отношение на техническите средства се използват такива, широко разпространени за граждански нужди. Това обстоятелство поставя най-големия проблем пред откриването и пресичането на опити за придобиване на такива средства. При закупуването на един GSM апарат, ползването на стандартни комуникационни средства в интернет, закупуването на таймер или сателитен телефон, как да познаем кое е подготовка за терористичен акт и кое е обикновена дейност на граждани, фирми и организации.

Проследяване и пресичане на парите

Ясно е, че без пари не става нищо. Старо правило – върви след парите: парите и техните следи се крият трудно. За това един от най-ефикасните способи е чрез разкриване на способите за финансиране.

Един от начините за разкриване на финансирането на терористична дейност, на пребиваването в страната на определени хора на прикритие и легализиране на техните дейности са  фирмите на прикритие.  Подробното проучване на икономическата дейност на определени лица от рисковите контингенти и групи дава изненадващи резултати. Фирмите,  които са създадени  да служат за прикритие на финансирането на определена дейност, се разкриват сравнително лесно. Признаците за разкриването им са еднакви и касаят както разузнаването, така и тероризма. Все пак и двете дейности са нелегални по отношение на територията на чужда държава.

Гласовият анализ на мобилните комуникации е способ, използван отдавна в развитите държави. Чрез гласови маркери или ключови  думи – маркери  се търсят в гласовите комуникации гласовете на определени лица или индикация за провеждането на разговори касаещи тероризъм или други престъпни дейности. Методът е приложим за всички гласови комуникации.

Проблем на това приложение са комуникациите в интернет. Просто съществуват множество легални средства за криптиране на текстове, видео и глас .  Решението на този проблем е  въвеждането на вируси в  системите на заподозрените лица и организации и пробиване  на защитите  на провайдърите на този вид услуги и съдействие от тяхна страна –  скайп, влек бери месинджър и други.

Откриване на електронен почерк в интернет

Всеки потребител има електронен почерк в интернет. В зависимост от интересите и навиците на дадено лице, следите които оставя при работата си в интернет са уникални и на принципа на създаването на профили и модели е възможно  разкриването на определени дейности или локализирането местоположението  на определени лица. Подобни софтуери действат в банковите среди за оценка промяната в дейността на клиентите им и за разкриване на пране на пари.

Свързване в мрежа на локалните системи за сигурност. Локалните системи за сигурност използват видео наблюдение, GSM прихващане, детектори на вещества и стоки, документация и контрол на дейности и стоки. Забранителни и разрешителни списъци и лицензи. И сега полицията използва подобен подход, но на ниско ниво. При пректъпление изземва и преглежда записите на камерите за видео наблюдение на околните държавни и частни институции. При свързването на локалните системи, налагането на обработката на информацията от тях през софтуери за анализ може да се ползва за разкриване и превенция.

В момента добър компютърен специалист е в състояние  да проследи движението на всеки от тук присъстващите след напускането на тази сграда без да  се ползват полицейските и общинските камери. Ако тези източници  се  вържат в система заедно със софтуер за анализ на видео наблюдението  могат да се прихващат дейности свързани с подготовка на престъпна деност и да се извършва превенция. Същото касае и останалите средства.  Пример – анализ на движението на GSM апаратите и сим картите, следене на IMEI и IMESI, колко пъти нормален турист би отишъл до района на летището. Засичането на чуждестранна или българска симкарта или телефонен апарат в района на един от терминалите би могло да бъде повод за проверка през системата за видеонаблюдение за действията на лицето. В последствие, ако тези средства са в система, лицето може да бъде проследено за по-нататъшен анализ. Хубавото е, че към момента това не е СРС и е приложимо като част от системата за охрана и сигурност на всеки обект.
БДС няма система за разпознаване на лица.

Пресичане използването на технически средства

Специализирани  техническите средства се използват основно на етапа на разузнаване на целите и при извършването на терористичния акт. Такива се използват и на етапа на обучение на изпълнителите,  но тяхното прихващане е почти невъзможно, имайки предвид, че базите са извън големите населени места или встрани от центровете на властта.

Средствата  за  разузнаване са различни средства за наблюдение, прихващане на информация по технически път, проверка работата и надеждността на системите за сигурност и охрана.

Средствата за извършване на терористичния акт са различни средства за позициониране,  средства за преодоляване на системите за сигурност, средства за извършване на самия терористичен акт.

Опити за придобиване на атомно и радиоактивно оръжие

За разкриването, прехващането и пресичането работата на технически средства, използвани за подготовка и провеждане на терористичен акт е необходимо наличие на обучен персонал и технически средства, които могат да разкрият  използването на технически средства от терористите или да блокират работата на същите. Най-разпространеното средство за защита в момента са джамърите. Това са уреди, блокиращи разпространението на радиовълните и непозволяващи използването на взриватели, задействани по радиоканал.

Не се използват възможностите на безпилотните летателни средства, въпреки че в България имаме производител на такива самолети, чието производство е на световно ниво и на неколкократно по-ниски цени.
Не се използват възможностите на наличните  сили и средства. Основният проблем е в липсата на единна политика , координационен център и на стратегия за развитие на техническите средства за противодействие. Техническото ниво на службите спадна рязко пре з последните няколко години със закриването на няколко структури . Разчита се на готови решения предложени от чужди фирми.

Друг проблем е, че всяка служба работи за себе си на парче и не обменя информация за методи и средства.

 

Leave a Reply
Изработка на сайт: OnboxMedia