Партньорска мрежа

g_5401 На 25 и 26.03.2014 г. Национална Асоциация „Сигурност” в партньорство с Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва организираха в учебния център на Българския червен кръст конференция на тема  „Създаване на съвместна партньорска мрежа на неправителствените организации в сферата на сигурността и отбраната: подход към сътрудничество за сигурност в региона на Западните Балкани“, финансирана от НАТО. Участваха сродни организации от Албания, Македония, Хърватия и Косово. Постигнати бяха договорености за създаване на партньорска мрежа от НПО в сферата на сигурността и отбраната в региона на Западните Балкани. Темите по които ще работим съвместно на този етап са:

-съвместно участие на резервисти в международни мироопазващи мисии;

-съвместно опазване и възстановяване на войнишки паметници;

-съвместно участие в значими културно-исторически събития във всяка от страните;

-работа в съвместни проекти по предотвратяване трафика на хора, наркотици и акцизни стоки, усилия и помощ на държавните органи в борбата с трансграничната престъпност;

-запознаване на участниците с предстоящото председателство на България на организацията на офицерите от резерва на НАТО-СИОР.

Бяха получени приветствия от Министъра на МО, МВР и ДАНС.

На 26.03. участниците посетиха и поднесоха цветя на паметника на „Одринци” – загиналите опълченци в битката за Одрин преди 100 г.

Договорена бе следваща среща в Риека-Хърватия.

Поместено в: Публикации

Leave a Reply
Изработка на сайт: OnboxMedia