Представяне

                     Уважаеми гости, колеги, приятели казвам се Чавдар Петров – предс. На НАС и ще водя представянето на новата книга на посланник Л. Шопов „Турският въпрос и държавната сигурност – измамата”.

 Ще представя с няколко думи г-н Шопов – един от утвърдените и известни експерти по политиката на Балканите и българо-турските отношения във външно и вътрешно-политически план. Бил е на дипломатическа работа в Москва и Виена – постоянен представител на България в преговорите за разоръжаването между НАТО В.Договор. Няколко години ръководи може би най- тежкия отдел в МвНР – Балкански страни, а после е завеждащ отдел в ЦК.

  В книгата посланик Шопов  в исторически план разглежда зараждането, възхода и падението на Империйте, причините довели до първата и втора световни войни, след военните системи за сигурност в света и отделните континети. Представен е изключително богат фактически материал по всички договори и споразумения регламентиращи устройството на света след войните.

 По нататък са разгледани външно- политическите доктрини на САЩ, налагането на еднополюсния неолиберален  модел в света и началото на неговия крах. Проблемите  на ЕС, БРИКС, Евразия, ШОС и многополюсния модел за нов световен ред.

 Разгледани са  промените в света  и Европа и мястото на България в тези процеси. Според автора, а и много други експерти и хора, България преживява трета национална катастрофа –демографска, морална, икономическа,социална и т.н. от която можем да излезем само обединени , с ново виждане за развитие на държавата и обществото, с много труд и разбирателство.

 В много интересен аспект са засегнати възродителните процеси в България и Турция. Двойствиния аршин на Турската държава към тези процеси. Но аз не съм специалист и се надявам някои от изказващите се да хвърли светлина по тези въпроси.

  Анализирани са турските външнополитически доктрини от Ататюрк до Ердоган. Създаването на българския етнически модел , ролята на ДПС и други партии  гравитиращи около движението.

 Стигаме до Измамата- илюзията и внушенията че хората живеят по-добре и по свободно. Анализиран е модела КОЙ.

  До излизането на книгата не знаех  нищо за г-н Милко Бояджиев , неговата борба за правата на човека в България  и изолирането на неговия „Хелзински наблюдател-България” от международния и вътрешен живот.

  Книгата завършва по много оргинален на чин – Монолог за епилог или некролог на българската държава. За това трябва да се замислят нашите политици и държавници.

 За мен  новата книга на посланик Шопов  трябва да бъде настолна книга на политици, държавници, дипломати, разузнавачи , контраразузнавачи  и обикновени  родолюбиви хора,  милеещи за бъдещето на милата ни Родина.

Изработка на сайт: OnboxMedia