Семинар

          Group_photo_1На 09 и 10 ти септември във Варна в новия дом на СОСЗР,  неправителствената организация Интегрити Акшън (Integrity Action) в партньорство с Института по публична организация към МС  и СОСЗР проведе обучение на преподаватели от ВУЗ, държавни служители и представители на неправителствени организации у нас по проблемите на обществената почтенност и борбата с корупцията.

         Интегрити акшън е структура, която развива обучителна, изследователста и обществено-организационна дейност в сферата на подобряването на публичното управление, засилване на гражданското участие и контрол при осъществяване на властническите правомощия и възпитанието на гражданите в съвременните ценности на демокрацията и етиката в редица държави в света. Централния и офис се намира в Лондон, като тя разполага и с регионални центрове в Иерусалим, Джакарта, Аман и т.н. Проектите и се пронсорират от международни организации като ООН, ЕС, Световната банка, Международния валутен фонд и др. както и от частни икономически структури. Една от най-амбициозните и цели е създаване на мрежа от ВУЗ, НПО, държавни институции и изследователски центрове за обмен на информация и реализирането на съвместни инициативи. В България е подписала договори и осъществява партньорство с над 12 публични структури, учебни заведения и неправителствени сдружения, сред които Института по публична администрация, Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва, НБУ, СУ, УНИБИТ, Военният университет във Велико Търново и др.

         Обучението във Варна се проведе в новооткритата сграда на регионалния център на СОСЗР в присъствието на 21 обучаеми и много гости от местната общинска и областна администрация. То отговори на обществена потребност, изключително актуална сега в условията на политическа нестабилност и интензивно търсене на пътища за преустройство на политическия модел. Очакванията на населението за «добро управление» непрекъснато се повишават, а това означава постоянно усъвършенстване на формите, моделите и инструментариума, осигураващ условията за устойчиво развитие на обществото. В тази връзка представяният от лекторите на семинара г-жа Елен Голдберг, директор на програмата, г-н Харютюн Алексанян, регионален координатор за Източна Европа, г-н Димитър Пенков и д-р Румен Стефанов, лектори към ИПА  на чуждестранния опит и неговото съотнасяне към българската действителност се оказаха особено полезни за обогатяване на персонания преподавателски опит на присъстващите слушатели. Очаква се понататък те да пренесат придобитите знания в аудиторията, в която преподават. Оживените дебати недвусмислено демонстираха стремежа критично да се подходи към всяка практика, както и да се търсят пътища за интелектуално подпомагане изграждането на концепции за промяна на обществено-политическата действителност у нас. Като се имат предвид някой класации, провеждани в световен мащаб, България няма основание да се похвали с особени успехи в борбата с корупцията и налагането на почтеността като етичен императив в обществените отношения. Затова предлаганата експертна и организационна помощ от страна на Интегрити акшън може да се окаже ефективна стъпка към осъществяване на реформите в тази област. След направените обсъждания са налице и решения за задълбочаване на сътрудничеството, като оттук нататък се очаква те да бъдат приведени в действие.

           По време на семинара бяха подписани споразумения за сътрудничество между Интегрити екшън Техническия университет в гр.Русе и Национална Асоциация «Сигурност».

particpants_3P1270747_1_P1270744_2_P1270715_1_P1270711_1_group_phot3Chavdar

Поместено в: Публикации

Leave a Reply
Изработка на сайт: OnboxMedia