„Сигурността на България в многополюсен свят”

       На 24.10.2017 г. в Университета по Национално и Световно стопанство/УНСС/ се състоя първата конференция на  постоянния гражданския форум на тема  „Сигурността на България в многополюсен свят” организиран от Национална Асоциация „Сигурност”/НАС/, Гражданско движение  Международна организация за реална алтернатива/МОРАЛ/, с подкрепата и участието на редица граждански организации –  Фондация Славяни, РД „Иван Вазов”, Тракийски дружества, Фондация ТАНГРА ТАННАКРА, СОСЗР, Асоциация на разузнавачите от запаса, Асоциация на военните разузнавачи, Отечествен съюз, Движение 3-ти март, Общонационален комитет Васил Левски, Славянски дружества, Дискусионен клуб 21, Дипломатически дружества, НАМО , СБЖ, Организация за научно и практическо развитие на студентите.

      ДА НЕ ГЛЕДАМЕ НА СВЕТЪТ СЪС СВЕЩ, КОГАТО ВЕЧЕ Е   СЪМНАЛО !                                                 

Идеята на двете граждански непартийни сдружения с различен предмет и обсег на дейност – НАС и МОРАЛ – за реализирането тази конференция е, динамиката и непредвидимостта на променящият се свят, с отслабващи механизми  за взаимодействие и контрол,  рисковете и заплахите от местни, регионални и световни конфликти нарастват и мястото на Република България на този фон.

На настоящата конференция бяха поканени и взеха участие водещи експерти по международни отношения и национална сигурност   .

Взе се решение платформата да се превърне в свободен постоянен граждански форум с все по–голямо участие на ново присъединили се организации и експерти, обсъждащи  различни теми от нашия обществен живот: демографската криза, образованието и културата, култура при решаване и управление на разногласията, здравеопазването, икономическата стабилност, проникването на радикалния ислям, опасността от тероризъм, корупцията и т. н.

 Гражданската експертиза трябва да бъде активна, но и разбираема за политическото статукво.

 Участниците се обединиха около становището, че подготвяната стратегия за Национална сигурност на Р.България, не отчита новите реалности и тенденции в международните отношения и произтичащите от тях глобални промени за света и по този начин не съответствува  на  националните ни интереси.

Наложи се извода че, глобализацията дава много възможности, но и глобализира  проблемите и заплахите.

Констатирано  бе и необходимостта от засилване  на взаимодействието между разузнавателните и контраразузнавателни служби /цивилни и военни/ в региона, в борбата с тероризма, радикалния ислям, миграцията, организираната и трансгранична престъпност.

 Споделиха се аргументирани становища за пропуснати възможности за икономическо развитие и глобални инвестиции в страната, поради липсата на национално отговорна политика и „сляпо” подчинение на чужди държавни и корпоративни интереси, както и пропуснатите ползи за сигурността на Р.България.

 Някои от лекторите защитиха тезата, че европейските успехи и неуспехи дори, имат заслепително въздействие върху част от нашето общество и политически елит и изразиха мнение за отсъствие на усещане за собствена държава сред българите.

Мотото на   постоянния гражданския форум е Знанието е власт    

 

 

 

 

Подробности – в предоставените ни материали от лекторите, публикувани в сайтовете на НАС и МОРАЛ.  

доц. Валентин Вацев

полк. Горан Симеонов – председател на Асоциация на разузнавачите от запаса 

Симеон Николов, бивш зам.министър на МО

доц. Георги Георгиев – УНСС  

доц. д-р  Йордан Величков

Ефрем Радев.

 

Поместено в: Публикации

Leave a Reply
Изработка на сайт: OnboxMedia