СОСЗР

От началото на м. април е създаден и е пуснат в Интернет пространството сайта на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва. Нашата асоциация е колективен член на Съюз, той поддържа нашите инициативи активно. Сайта може да бъде видян на адрес soszr.bg .

Поместено в: Публикации

Leave a Reply
Изработка на сайт: OnboxMedia