Споразумение

sfsmvrНа 23.09.2014г. беше подписано РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО   между Национална Асоциация Сигурност /НАС/ и  Синдикалната  федерация на служителите в МВР /СФСМВР/.

Сътрудничеството ще се осъществява на базата на спазване законодателството на Р България и  на принципа на равнопоставеността. Двете страни ще си сътрудничат при разработване на нормативни актове, свързани с дейността на организациите, подобряване социалното положение на членовете на СФСМВР  и на НАС , организиране на съвместни екипи за бързо реагиране и подпомагане служителите от ГД ПБЗН при природни бедствия .

Двете страни ще изучават и обменят опит със сродни институции в ЕС и страните, членки на НАТО и ще обмeнят допустима информация за обстановката и процесите в РБългария . Те ще работят  за издигане престижа  и повишаване на обществената подкрепа и доверие към двете организации.

Поместено в: Публикации

Leave a Reply
Изработка на сайт: OnboxMedia