ВЪЗПОМЕНАНИЕ

ДИМИТЪР СТОЯНОВ /7.ХI.1928 – 7.ХII.1999/

На 7 ноември Димитър Стоянов,  министър на вътрешните работи от април 1973 г. до декември 1988г., щеше да навърши  90 години. Генерал-полковник Димитър Стоянов ръководи Министерството на вътрешните работи в продължение на повече от 15 години и половина и е министирът, заемал най-дълго този пост в следосвобожденска България.  Това са години не само на бързо икономическо и духовно развитие на България , но и на непрекъснато повишаване на благоденствието на българския народ. Именно в условията на икономически, духовен и културен подем ръководеното от Димитър Стоянов министерство изпълняваше, и то по   успешен начин, основните задачи по защитата на националната сигурност и обществения ред.

През този период външното ни разузнаване се превърна в съвременна и модерна разузнавателна служба, която се оформи като един от най-важните източници на информация за държавното ни ръководство.

По негово време  укрепва  изключително ефективно  контраразузнавателната служба, владееща до съвършенство средствата, методите и формите на контраразузнавателната дейност, разкрила  десетки агенти на чужди разузнавания, работещи тогава активно срещу сигурността на България. Министерството на вътрешните работи съдействаше най-ефективно за икономическото развитие на България и изигра важна роля за повишаване жизненото равнище на българския народ през този период. Именно по времето на Димитър Стоянов, през 1980 г., в рамките на Първо главно управление се създаде управление Научно техническо разузнаване (НТР), което успешно подпомагаше развитието на българската промишленост, селско стопанство, наука и техника. 1986 г. се създаде икономическото управление в рамките на Второ главно управление, което заедно с икономическата милиция разкриваше и предотвратяваше престъпления в областта на икономиката. Към това трябва да прибавим и дейността на управление VI, което, съвместно с други поделения на контраразузнаването и милицията, пресичаше  опитите  за корупция сред отговорни длъжностни лица.,

 По идея на Димитър Стоянов се изгради през 1980 г. културно-исторически отдел в рамките на Първо главно управление, който издирваше и придобиваше документи и материали, свързани с историята на българската държава, а също организираше пропагандирането на българската история в съседни и по-далечни страни.

 

 Министър Стоянов превърна професионализма в работата на министерството в най-необходимото условие за успешна борба с престъпността, независимо каква е тя – шпионство, тероризъм, убийства, кражби. Той издигна на ново равнище информационно-аналитичната работа в министерството. Беше въведено  компютърното обслужване и  информационните фондове на министерството започнаха да се систематизират в автоматизирани информационни системи..

Димитър Стоянов обръщаше голямо внимание на подготовката и обучението на младите служители на МВР. Успя да превърне Висшата специална школа на МВР във Висш институт на МВР, в който обучаваните курсанти получаваха висше юридическо или инженерно образование. 

Министър Стоянов проявяваше изключителни грижи за  служителите на министерството. По негово време се построиха няколко жилищни квартали специално за тях, като се обръщаше особено внимание да получават жилища многодетните семейства.  модернизира се специализираната болница на министерството. 

Димитър Стоянов държеше на строгото спазване на законите на страната от служителите на МВР. По негова инициатива се  приеха редица законови и подзаконови уредби,  нормативни актове, които регулираха дейността на Държавна сигурност, милицията и противопожарната охрана, на следствието и затворите.

Много несправедливи хули и клевети се казаха по негов адрес след  настъпилите промени в страната. Опитаха се да го съдят по повод възродителния процес. Неговата защита във връзка с процеса беше книгата му „Заплахата. Великодържавният национализъм и разузнаването на Турция против България“, която издаде през 1997 г. и в която разказа за опасностите за националната сигурност на България от проявите на турския и протурския национализъм. Генерал-полковник Димитър Стоянов запази уважението и почитта на всички, които го познаваха. Сред тях са  хилядите служители на МВР, които той  ръководеше през тези години.

 

         ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА МУ ПАМЕТ

 

 

6 ноември 2018 г.                   Национална асоциация „Сигурност“

Поместено в: Публикации

Leave a Reply
Изработка на сайт: OnboxMedia