Обръщение на полк о з Чавдар Петров председател на НАС