Ролята и мястото на СОСЗР за съхранение на държавността