Структура

Асоциацията има изградени клонове в Русе, Видин, Враца, Плевен и Смолян и клубове в София-град и Мездра.

Клоновете са регистрирани в Окръжните съдилища по места и вписани в регистрите на фирмените отделения по Закона за юридическите лица с не стопанска цел, действащи в частна полза на своите членове.

Изработка на сайт: OnboxMedia