Управителен съвет

Управителният съвет се състои от 11 члена избрани от Общото събрание на Асоциацията. Провежда редовни заседания . В случай на нужда се провеждат извънредни заседания. Управителния съвет разработва и приема ежегодна програма за дейността на Асоциацията и изпълнява Решенията на Общото събрание.

Чавдар Петров

На проведеното Общо Събрание на 14.04.2016 година за председател на Асоциацията  е избран  о.р. полковник Чавдар Петров.

 

Изработка на сайт: OnboxMedia