Античовешката същност на трансхуманизма

Днес се пише доста за трансхуманизма, а самото движение отдавна се е превърнало в идеологическа парадигма с всички произтичащи от това последствия.

Когато говорим за една или друга система от идеи, преди всичко не трябва да се позоваваме на мнения, които са широко разпространени в обществото, а на произхода им. Така, например, ако съдим за християнството не по думите и делата на Христос, а по тези на всеки, който се нарича християнин, тогава може да открием много глупости, без да стигнем до същността. Ето защо, ако искаме да разберем какво е трансхуманизмът и да видим неговата антихристиянска същност, трябва да се позовем на неговите основополагащи документи, може би основният от които е рансхуманистичната декларация. Това е много важно, тъй като днес много мечтатели, свързани с IT сферата, ни предсказват щастливо кибернетично бъдеще, без да осъзнават, че лошото дърво ражда лоши плодове (Мат. 7:17).

И така, важен документ, отразяващ целите и задачите на трансхуманизма, е рансхуманистичната декларация. Първоначалната версия е разработена през 1998 г. и оттогава претърпява редица промени и допълнения с окончателното издание през 2009 г. По обем това е малък, но доста специфичен документ, благодарение на който можете да разберете каква заплаха за християнството и за човечеството като цяло представлява трансхуманизмът.

Първите точки от Декларацията говорят за неизползвания потенциал на човечеството и за предполагаемата бъдеща победа на технологиите над болестите и стареенето. Интересното е, че тук се разглежда и възможността за напускане на Земята от човечеството и колонизиране на други планети. Заслужава да се отбележи, че втората точка говори за възможни положителни сценарии за развитие на човечеството по пътя, предложен от трансхуманистите. Очевидно сега, когато технологиите се развиват с огромни темпове и се инвестират много пари в трансхуманистични проекти, трансхуманистите дори нямат нито един безопасен сценарий за постигане на целите си. Честно казано, точки 3 и 4 от Декларацията изглежда показват разбирането на повдигнатия проблем и говорят за необходимостта от неговото проучване – но всичко това трябва да стане преди практическото изпълнение на плановете, а не в процеса. Нека припомним, че историята на човечеството е видяла много примери, когато технологията е довела до много плачевни последици.

За съжаление, днес можем да чуем повече възторжени коментари за „светлото технократско и кибернетично бъдеще на човечеството“, отколкото сериозна и градивна критика. Технологията е изпълнена с доста сериозна опасност, която американският теолог и физик Йън Барбър (1923–2013) нарича „неконтролируемост“. Факт е, че дори и днес някои от тях са единна взаимосвързана и самоподдържаща се мрежа, която живее свой собствен живот. Такива неща ни казват, че сингулярността (дигитализацията на човешкото съзнание и създаването на свръхсилен изкуствен интелект, способен да се саморазвива), описана от британския математик И. Дж. Гуд (1916–2009), престана да бъде далечна фантазия и се превърна в напълно осъществима реалност. В този случай критичният песимизъм е по-добър от сдържания оптимизъм, защото трансхуманистите забравят, че технологията може да се „освободи“ и да доведе до непредсказуеми последствия: „Някои критици твърдят, че технологията не е просто набор от адаптивни инструменти за човешка употреба, а всеобщо всеобхватна форма на живот… със собствена логика и динамика. Последствията от него са неочаквани и непредвидими… Ние сме задействали сили, които не можем да контролираме. Индивидът се чувства безсилен пред монолитна система.”

Точки 5 и 6 от Декларацията гласят, че опазването на живота и здравето, облекчаването на човешкото страдание, подобряването на мъдростта и моралната отговорност и зачитането на личните права и достойнството на всички хора по света трябва да се разглеждат като спешни и активно финансирани приоритети. Трябва да се отбележи, че тези формулировки изглеждат много привлекателни, но зад техния „блясък“ се крие хитрост. Ако целите на трансхуманизма се сведат до прагматични формулировки, те се свеждат до желанието за пълен контрол върху материята и себе си. Реализирането на тези цели обаче ще се отнася само за тези индивиди, които са съгласни с прилагането на технологията към тях, но частта от човечеството, която отхвърля този мироглед и използването на тези практики, ще бъдат признати за „нечовешки“ или „неуспешен експеримент“. Вече е ясно днес, че високите технологии са доста скъпо нещо и само ограничен брой свръхбогати хора имат достъп до напреднали разработки. Това състояние на нещата е открито признато от самите привърженици на трансхуманизма, така че ситуация, в която представители на богатия елит ще станат постчовеци, ще бъде напълно естествена последица от такова социално разслоение. Това повдига напълно логичен въпрос: Какво ще стане с тази част от световното население, която не иска или не може да си позволи да използва напреднали технологии? Изглежда, че отговорът е съвсем очевиден. Днес вече можем да наблюдаваме осъществяването на експлоататорския план под формата на пропаганда на „ненормални отношения между мъжа и жената като членове на семейството; използването на жените като средство или инструмент за създаване на деца за богатите; налагането на семейно планиране; насърчаване на абортите; чипиране на хора с цел тотален контрол; въвеждането на роботи тип андроид“ , насърчаване на правото на евтаназия (докато в някои страни детската евтаназия е легализирана и се изпълняват планове за използването ѝ като средство за борба с бедността).

В допълнение, едно технократско общество на експлоататори ще доведе до обезличаване на човека: „Когато хората се чувстват като зъбни колела в добре смазана машина, истинската общност и междуличностните взаимодействия са застрашени.“ В едно технократско общество хората губят чувството си за отговорност за себе си и всички останали. В този случай е в ход формирането на технологичен манталитет, който гледа на човека само като на обект на системата и се отнася към него съответно. Дори Хегел говори за човека като за марионетка на историята, но днес тази позиция е хиперболизирана и както се оказва, човекът е „една безнадеждно арогантна марионетка“. Той не е в състояние да научи нищо. Къде сте философи, големи и малки, които сте писали за избор и „свободна воля“? Може ли някой сега да се осмели да твърди, че те съществуват?

Когато посочим всички проблемни въпроси и призовем да се замислим накъде се плъзгаме, от всички страни чуваме викове: „Мълчи! Той (прогресът), е нашият нов бог, и той не може да бъде спрян.” В светлината на изложеното точки 7 и 8 от Декларацията звучат доста подигравателно. Те гласят: „Ние се застъпваме за благополучието на всички съзнателни същества, включително хора, нечовекоподобни животни и всички бъдещи изкуствени интелекти, модифицирани форми на живот или други интелекти, които технологичният и научен напредък могат да породят. Ние подкрепяме предоставянето на широк личен избор на хората по отношение на това как да живеят живота си.” Днес вече можем да видим, че хората, които не са съгласни с цифровизацията на определени области от живота, могат да загубят редица права и свободи. Освен това в горния цитат виждаме, че хората, животните и… изкуственият интелект са класирани на едно онтологично ниво.

Отричането на йерархията на битието, където човекът се възприема просто като едно от звената в развитието на света, отдавна е атрибут на трансхуманистите. Стига се дотам, че дори са спокойни за възможното тотално унищожаване на човечеството от свръхсилен изкуствен интелект, който те възприемат като качествено нова и по-напреднала форма на живот, на която трябва да дадем „щастлив билет“.

Въпреки много краткия преглед на Трансхуманистката декларация става ясен не само антихристиянският, но и античовешкият характер на трансхуманизма. Не можем да спрем развитието на технологиите, в които днес се инвестират милиарди долари, но поне сме в състояние да разберем протичащите процеси и да говорим за тях на онези, които все още могат да ни чуят. Последната дума ще бъде на Всемогъщия Бог.

Автор : свещеник Владимир Долгих

Източник: orthochristian.com