Майсторът

Автор:Д-р на ист. науки Чавдар Младенов

100 години от рождението на генерал-лейтенант Георги Младенов

Тероризъм и политика

Автор:Доц. Румен Стефанов

Най-голямото объркване или невъзможността да се дефинира обществената характеристика на тероризма произтича именно от нежеланието и неспособността да се осъзнае неговата непосредствена връзка с политиката. Парадокса идва от това, че повечето (над 65%) от теоретиците, работещи по тази тематика включват политическият елемент в неговото дефиниране, (1 с. 23) но на управленско ниво, когато трябва да се разработят и приложат оперативни програми и стратегии за неговото ограничаване се акцентира върху неговият асоциален, криминален характер или се свежда до някаква социално-психологическа паталогия. Като че ли законодателството и правната система съществуват вън и независимо от всякаква политика.

Речник на разузнаването и контраразузнаването

Автор:Бончо Асенов

Този речник съдържа 2581 статии, подредени по азбучен ред. Освен това са дадени кратки сведения или са споменати още 897 лица, от които 376 чужди граждани(59 имащи връзка с България) и 521 българи. За улеснение в края на речника има тематичен указател.

Titanik.bg

Автор:Любомир Шопов

Времето е в нас и ние сме във времето! В тези думи има непостижима дълбочина и безброй посоки за расмисъл и поведение.Човек реагира по различен начин на събитията от историческия период,в който живее. Настоящата книга ни връща към продблемите на 30-годишния „преход“, тяхното развитие и възможните пътища за изход от тежката морална,социално-икономическа и демографска катастрофа,в която днес се намира нашата страна. Надежда има! Нови сили и тенденции набират скорост и влияние в света. Млади хора се завръщат от чужбина в Родината.Оценките за събитията през трите десетилетия бездържавност стават по-обективни,а изводите – по-зрели и осезаемо потребни за обществото.Ножът е опрял до кокала.България трябва да бъде спасявана! Най-вече от МОДЕЛА НА ВЛАСТТА и от собствената си „политическа класа“!

Сепаратизъм в Европа и в България

Автор:Бончо Асенов

Тази книга е плод на едногодишна изследователска работа по проблема за сепаратизма в Европа и в България. Основната причина за нейното написване и отпечатване е тревогата за бъдещето на България.Защото на този етап все още българското общество не е разбрало и възприело достатъчно опасността от това явление за страната. България не е изолирана от европейската общност. Живеем във „век на сепаратизъм“, при който разширяването на сепаратиските прояви в Европа вещаят тежки перспективи за бъдещето на континента.Нейните политически лидери се стремят да вземат най-правилните решения в името на мирна и просперираща Европа. Книгата е една подкрепа на всички онези патриотични сили в страната,които се противопоставят на домогванията на Движението за права и свободи и на инвазията на Турция в нашата страна и се борят за защита на националните интреси.Тя е продължение на предупрежденията за опасността от сепаратизъм в България, изказани от Димитър Стоянов,министър на вътрешните работи от 1973 до 1988 г.,в книгата му“Заплахата“/2001/ и на Веселин Божков, дългогодишен ръководител на контраразузнавателен отдел по турска линия в Държавна сигурност. Тя е отговор на обществените тежнения по този проблем. Тя е повик да опазим целостта на българската нация и на нашата Родина.

Носталгията в България

Автор:Бончо Асенов

Книгата на Бончо Асенов може да се каже,че е малко тъжна.Защото българсият народ в своето историчвско развитие е имал много трагични повпди за носталгия.Тя е мъчила българите по време на Първата и Втората българска държава и особено по времето на византийското и османското робство.Тя не е била чужда на народа ни и след Освобожението главно поради Санстефанска България и неосъществената му мечта за обединение в една държава.Немалка част от българите са изпитвали силна носталгия към капитализма по времето на социалистическото развитие на България. В книгата основно внимание е обърнато на носталгията по социализма,която изпитва значителна част от българското население в годините на Прехода. Това е естествено,защото ние живеем повече от 30 години в това време и то най-силно ни интересува.В нея има много упреци,много критика към развитието на страната ни след 1989 г.

Вековната агресия

Автор:Веселин Божков

От първите дни след Освобождението на България Османската империя възприема курс на враждебност и агресивност, включително и въоръжена намеса във вътрешните работи на България.

Геноцид

Автор:Любомир Шопов

Геноцидът на тракийските българи от 1913 г. Тракийският въпрос и българо-турските отношения

Контраразузнаването

Автор:Петко Кипров, Бончо Асенов

Какво е контраразузнаване? Сянка на разузнаването ли е, негов аналог или негов антипод? Как действат структурите му? Какви средства и методи използва? Защо в “играта без правила” то е незабележимо?

Отдел трети

Автор:Любомир Шопов

Сензационни факти за събития, в които автора е непосредствен участник. За първи път - сто процента истина за „възродителния процес" и позициите на България и Турция, актуални и днес. За насилственото прогонване на българите от Източна Тракия и Мала Азия в началото на миналия век. И за още много-неизвестни до сега неща!

Спасен от изгрева

Автор:Чавдар Тепешанов

Казахстан. Великата степ

Автор:Иван Генов

Повече от четвърт век управляващите не могат да разберат, че светът не се изчерпва с Брюксел и Вашингтон. На небосклона има още много ярки звезди и Казахстан несъмнено е една от тях. Великият път на коприната много скоро ще свързва икономически и културно Изтока със Запада. А Казахстан е един от основните пунктове по Пътя към бъдещето. Великата степ е геополитически и геоикономически фокус. Астана е магнит. Всяка държава трябва да намери брод към Казахстан. Крайно необходим е нов етап на българо-казахстанските отношения.

Петимата големи шпиони

Автор:Бончо Асенов

Тези истории на петимата най-крупни шпиони в историята на България, разкрити от Държавна сигурност, бях разказал в книгата си „Български ловци на шпиони“, издадена от ИК „Труд“ през 2001 г. Те представляваха част от разгледаната в тази книга история на контраразузнаването в света и в България. И петте случая са класически примери на шпионаж, в които се разкриват както прийомите на разузнаването, така и на контраразузнаването. Те са разказани на основата на оперативните, следствени и съдебни дела на петимата шпиони, а също на споделеното пред мен от оперативни работници, които са участвали в работата по тях. Тогава книгата бе разпространена в ограничен тираж и не достигна до по-голям брой читатели. Въпреки интереса към нея, от издателството не пожелаха да я преиздадат. В последните години обаче излязоха публикации в медиите, а също и книги, в които се разказва или взема отношение към живота на тези петима шпиони. Да оставим настрана това, че има много неверни и дори измислени неща в тези публикации. Повече бях впечатлен от опитите да се представят петимата шпиони като жертви на Държавна сигурност и тоталитарната власт. Че не са извършвали никаква шпионска дейност, а са набедени за това, поради несъгласия от тяхна страна със социалистическата действителност. Това ме доведе до мисълта да преиздам историите на петимата шпиони в отделна книга. За да се каже още веднъж каква е истината за тях. Защото историята е това, което е станало, а не това, което се говори. И защото истината трябва да се повтаря понякога многократно, за да се възприеме от хората. Както първият път, така и сега, изпитвам чувство на благодарност към онези колеги, които споделиха своите спомени от работата им по петимата разкрити шпиони и ми разказаха неща, които ги нямаше в архивните документи. И както тогава, така и сега, искам да посветя тази книга на поколенията контраразузнавачи, отдали най-хубавите години от живота си в защита на националната сигурност.

Турският въпрос и държавната сигурност

Автор:Любомир Шопов

Това е третата книга на дипломата от посолството на България в Москва след "Отдел", "Трети" и "Геноцид".
Ислямът, Османско иго, Руско-турска война, изселническият въпрос, турските доктрини и България, Държавна сигурност, неоосманизмът и циганският въпрос са част от темите, които Любомир Шопов, син на дългогодишния шеф на Държавна сигурност Григор Шопов, засяга в новата си книга. "Независимо от наименованието на доктрините на турската държава остава винаги една", коментира неоосманизма в интервю за Радио Стара Загора Любомир Шопов.