ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ПОВОД СПИРАНЕТО НА ПРОГРАМА „ХОРИЗОНТ“ НА БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО И ПРОДЪЛЖАВАЩОТО ОТСЪСТВИЕ НА АДЕКВАТНА РЕАКЦИЯ НА КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ И ДЕМОНСТРИРАНАТА ОТ ТЯХ ПЪЛНА БЕЗПОМОЩНОСТ И ЛИПСА НА ВИЗИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ МЕДИИ

20 СЕПТЕМВРИ 2019


Ние, представителите на граждански сдружения и организации, обединени от
общата ни загриженост за стабилността на институциите, настояваме:
1. „Комисията за култура и медии“към Парламента незабавно да организира и
проведе обществена дискусия за мястото и ролята на обществените медии (БНТ
и БНР), на основата на която да се разработи нов Закон за радиото и
телевизията, който да определи адекватните обществени цели на двете
институциии да регламентира независим бюджет по подобие и аналог с бюджета
на Съдебната власт, да предложи нов начин за формиране на СЕМ с участието
на представители на обществеността.
2. При бездействие на Парламентарната комисия очакваме Президента на Р.
България г-н Румен Радев да свика Консултативен съвет за национална
сигурност по тази тема, най-късно до края на месец ноември тази година.
Надяваме се политически отговорните фактори да осъзнаят, че имат последен шанс
да прекратят агонията в обществените медии и в медийния регулатор, преди
задаващата се медийна анархия да погълне и медиите, и регулатора и самите тях.

Сдружение „Инциатива Единение”

Национална Асоциация „Сигурност”

Международна организация за реална алтернатива