НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ СИГУРНОСТ  е учредена на 17.03.1995г. като доброволно неправителствено сдружение с нестопанска цел на физически лица, работили и работещи в службите за сигурност на Р България. Тя е отворена организация и нейни членове могат да бъдат физически и юридически лица, които приемат Устава й и съдействат за изпълнение на нейните цели и задачи.

НАС осъществява своята дейност на принципа на пълна самоиздръжка и е независима от политически партии и организации.

НАС съдейства за осигуряване на правна и социална защита на своите членове и симпатизанти. Сътрудничи с неправителствени сдружения, обществени организации  и учреждения по въпросите на националната сигурност и опазване на обществения ред. Организира и участва в обществени форуми и публични дискусии по проблемите за опазване на обществените интереси, ред, сигурност  и имущество. Установява и поддържа контакти  със сродни органи, организации и сдружения в страната и в чужбина в полза на интересите на Р България и в съответствие с действащото законодателство.

Членовете на НАС участват в дискусии и публични мероприятия по въпросите на обществената сигурност и обществената политика.  Членовете на НАС са повече от 1200 души. Изградени са териториални структури в над петнадесет областни града като София, Благоевград, Бургас, Варна, Видин, Плевен, Русе, Враца, Смолян,Шумен, Разград, Кюстендил,Стара Загора и др.

НАС се стгреми да подпомогне обществото в изграждането на система за обществен контрол върху МВР и специалните служби, базирана на професионални умения, знания и на богатия практически опит на нейните членове.

От 1997г. НАС е колективен член на СЪЮЗА НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА И РЕЗЕРВА  /СОСЗР/, с който работи в тясно сътрудничество и взаимодействие, а чрез него  със  CIOR / организация на офицерите резервисти от НАТО.tel. +436644345401, her Staikov