• Участие в обсъждането на Законопроекти и други подзаконови нормативни актове по въпросите на Националната сигурност, обществения ред и защита на населението от бедствия, аварии и престъпни посегателства.
  • Изследване и анализ на риска в системата за национална сигурност и отбрана на Р България.
  • Подпомагане на обществото в изграждането и участие в системата за граждански контрол върху работата на МВР и специалните служби.
  • Подпомагане на компетентните органи на държавната и местна власт при решаване на конкретни казуси по проблемите на сигурността, обществения ред и борбата с престъпността.
  • Участие в публични дискусии, конференции и срещи, обществени форуми по проблеми , свързани с реализация на целите на НАС.
  • Установяване и поддържане на връзка и взаимодействие с други сродни организации и сдружения от Балканския регион и ЕС.
  • Подпомагане на социално слаби, болни и нуждаещи се членове на НАС, семействата им и на симпатизанти, с обезпечаване на лекарства, лечение в санаториални заведения, дрехи и храни.
  • 1Подпомагане на социалната адаптация на пенсионираните и освободени от работа служители на МВР, чрез обезпечаване на компетентни юридически консултации и намиране на работа.