• Подпомагане опазването на Националната сигурност на Р България.
  • Опозване обществения ред и сигурността на гражданите.
  • Подпомагане на обществото в борбата срещу корупционните процеси в държавата.
  • Подпомагане на органите на местната власт за предотвратяване и ликвидиране на последствията от природни бедствия, аварии и произшествия.
  • Предоставяне на социални услуги на членовете на НАС, симпатизанти и хора от уязвими групи.