Киберсигурността в XXI век

Какво е киберсигурност?

       С появата на интернет и дигиталната трансформация, понятието киберсигурност стана обичайно в професионалния, личния живот, както и за националната сигурност. След създаването и разпространението на компютърните вируси през 1990-те, 2000-те години бяха белязани от институционализирането на кибер заплахите и киберсигурността.
Киберсигурността е практиката за защита на критични системи и чувствителна информация от цифрови атаки. Мерките за киберсигурност, известни като сигурност на информационните технологии, са предназначени да се справят със заплахите срещу мрежови системи и приложения. Каква е разликата между киберсигурността и информационната сигурност? Киберсигурността е отговорна за сигурността на киберсферата и свързаните с нея данни, както и със защитата на киберпространството и предотвратяването на кибератаки и кибер измами. Информационната сигурност се отнася до защитата както на цифровата, така и на аналоговата информация. Информационната защита защитава информацията от всяка форма на заплаха.

Актуалността на киберсигурността и националната сигурност

       Киберсигурността предпазва от киберпрестъпления, включително кибератаки, които се опитват да получат достъп до определена система, да променят или унищожат данни, да изнудват пари от потребители или организация, да се стремят да нарушат нормални бизнес дейности. Кибератаки насочени към критическа инфраструктура и държавни институции са директна заплаха за националната сигурност на страната. Политиката по защита от киберинциденти на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност се изпълнява от Държавна агенция “Национална сигурност“. В Република България законът за киберсигурност е приет 2018г. като основният му предмет е управлението и контрола на киберсигурността, включително дейности за противодействие на киберпрестъпността. Съветът по киберсигурността е консултативния и координиращ орган към Министерски съвет по въпросите на киберсигурността. Според закона за киберсигурност, в Държавна агенция “Електронно управление“ са създадени секторни екипи за реагиране при инциденти с компютърната сигурност, които осъществяват сътрудничество с частния сектор и академичните среди.

Как да се предпазите в киберпространството?

       Жертвите на киберпрестъпления страдат не само финансово, но и изпитват симптоми, подобни на тези на посттравматично стресово състояние. Ще представим основните правила за предпазване в киберпространството:

• Актуализиране на системния софтуер;
• Използване надеждни пароли;
• Криптиране информацията;
• Проверяване на всички линкове и пощенски адреси;
• Създаване на резервни копия;