Отворено писмо от „Национална Асоциация Сигурност“ и „Асоциация на Разузнавачите от Запаса“