ПРЕДСТАВЯНЕ КНИГАТА НА ПОСЛАНИК ЛЮБОМИР ШОПОВ „ТУРСКИЯТ ВЪПРОС И ДЪРЖАВНАТА СИГУРНОСТ”

През месеците  септември и октомври 2016 г. Национална Асоциация „ Сигурност”,   със съдействието  на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва/СОСЗР/, представи  книгата на посланик Любомир Шопов „ Турският въпрос и държавната сигурност” в градовете Варна, Плевен, Русе, Враца, Мездра, Бургас, Айтос, Средец , Малко Търново, Ямбол, Ст. Загора, Кърджали, Пловдив,  Пазарджик,  Благоевград с посещаемост  30 – 80 човека и София – над 200 д.

Изнесена бе информация  по основни проблеми на българо-турските отношения  в исторически план:  след Освобождението  на България  от турско робство, по време на Балканската и  първата световна война, геноцида над  тракийските българи през 1913г. , действията на дипломатическите, разузнавателните  и контраразузнавателни служби  в царска България, НРБългария и нова демократична България, опитите на някои съвременни политици  да наложат  в България  неоосманската политика  на Р Турция, провакирането на етническо напрежение  в страната,  актуална  информация за вътрешната и международна обстановка , през призмата на  новите реалности в глобален и регионален мащаб.

Навсякъде се състояха  оживени дебати и участващите изказваха  свободно мнението си по дискутираните проблеми , засягащи националната сигурност на Р България.

Участници  в мероприятията бяха ,местните структури на НА „Сигурност”, СОСЗР, Отечествения съюз, Български антифашистки съюз, Тракийските дружества в Бългаия , Ветераните от войните, движение            „ Русофили”, Обществен национален комитет  „ Васил  Левски „ и други местни  родолюбиви и патриотични организации.

Навсякъде бяха дадени интервюта по местни  електронни и печатни медии.

С голям емоционален заряд  хората изслушваха химна на НА „Сигурност” и ветераните от сигурността, песента „ Клетва” в изпълнение на Мая Нешкова. Проведени  бяха и много съпътстващи организационни мероприятия. Учредиха се клонове на НАС в гр. Пазарджик, с председател Благой Сарафски, и в гр. Пловдив  с председател Панчо Панчев.

Предстоят посещения в Шумен, Разград, Смолян, Кюстендил, Дупница до края на 2016г.

Изказваме благодарност  на членовете на УС и активистите от НА „Сигурност”, включили се активно в мероприятията, както и на председателите на клоновете в страната – Аргир Бояджиев –Бургас и региона, Марин Черкезов – Варна, Славчо Цонев – Благоевград и региона, Илия Любенов – Видин,  Цветан Нелов – Враца,  Борислав Ботев – Кърджали, Иван Братинов – Мездра,  Людмил Стоянов – Плевен, Илиян Хинков – Русе, , Митко Митев – Стара Загора, Иван Тодоров – Ямбол, за отличната организация по провеждане на срещите.