Съвместна пресконференция на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва, Национална асоциация „Сигурност“ и Асоциацията на разузнавачите от запаса

СЪВМЕСТНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА И РЕЗЕРВА, НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ „СИГУРНОСТ“ И АСОЦИАЦИЯТА НА РАЗУЗНАВАЧИТЕ ОТ ЗАПАСА

На 2 декември 2014 г. се състоя съвместна пресконференция на
Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва, Национална
асоциация „Сигурност“ и Асоциацията на разузнавачите от запаса
на тема: Позиции на граждански организации относно Закона и Комисията по
досиетата