След записа на ПП има ли заплаха за нациналната сигурност