КОМИСИИ КЪМ УС НА НАС

СЪВЕТ НА „ВЕТЕРАНИТЕ’’

КОМИСИЯ ЗА РАБОТА С ЖЕНИТЕ

КОМИСИЯ ЗА РАБОТА С МЛАДИТЕ ЧЛЕНОВЕ

ГРУПА ЗА АНАЛИЗИ, ИЗСЛЕДВАНИЯ И УЧАСТИЕ В ТВ И ДР. ПРЕДАВАНИЯ

ГРУПА ЗА РАБОТА С РЕГИОНАЛНИТЕ КЛОНОВЕ