Асоциацията има изградени клонове в Русе, Видин, Враца, Плевен и Смолян и клубове в София-град и Мездра.

Клоновете са регистрирани в Окръжните съдилища по места и вписани в регистрите на фирмените отделения по Закона за юридическите лица с не стопанска цел, действащи в частна полза на своите членове.

БЛАГОЕВГРАД

предсeдател СЛАВЧО ЦОНЕВ 

ВРАЦА

предсeдател ЦВЕТАН  НЕЛОВ

ВАРНА

предсeдател МАРИН ЧЕРКЕЗОВ

КЪРДЖАЛИ

предсeдател БОРИСЛАВ  БОТЕВ

МЕЗДРА

предсeдател ИВАН БРАТИНОВ

ПЛЕВЕН

предсeдател ЛЮДМИЛ СТОЯНОВ

РУСЕ

предсeдател ИЛИЯН  ХИНКОВ

РАЗГРАД

предсeдател СТАМЕН МАТЕЕВ

СМОЛЯН

предсeдател РАДОЙ КАРАИВАНОВ 

ПАЗАРДЖИК

предсeдател БЛАГОЙ  САРАФСКИ

БУРГАС

предсeдател АРГИР БОЯДЖИЕВ

СТАРА ЗАГОРА

предсeдател МИТКО МИТЕВ

ПЛОВДИВ

предсeдател ПАНЧО ПАНЧЕВ

ШУМЕН

предсeдател ТОШКО ТОШЕВ

ДУПНИЦА

предсeдател ГАЛИНА  ДИМОВА

САМОКОВ

предсeдател НИКОЛА  РАДОЕВ

ВЕЛИНГРАД

предсeдател ГЕОРГИ ГУШЕВИЛОВ

ЛОВЕЧ

предсeдател МИЛЕН ТОТЕВ

ЯМБОЛ

предсeдател ИВАН ТОДОРОВ