Учредително събрание на клон на Национална асоциация „Сигурност“ в град Перник

       На 08.12.2023 година, от 10:00 часа в  зала „Струма“ на Областна администрация – Перник по инициатива на бивши служители на МВР,  се проведе учредително събрание на клон на Национална асоциация „Сигурност“ в град Перник. На събранието присъстваха Председателят на НАС г-н Чавдар Петров и Секретарят на НАС г-н Николай Бонков, както и новоприетите членове на Асоциацията и учредители на клона в гр.Перник – офицери от резерва, бивши служители на службите за сигурност. Същите бяха запознати с устава на Асоциацията и им бяха връчени членските карти. За председател на организацията в гр.Перник беше избран г-н Иван Джегалски, а за секретар г-жа Аделина Георгиева.