25 години Национална Асоциация Сигурност

Изказваме гореща благодарност на учредителите на Национална Асоциация Сигурност, на всички нейни членове, симпатизанти и приятели, хора, които в бурните години на прехода защитиха достойно името на защитниците на родината. Хората, които и сега ще поемат своя кръст за единението на българската нация и за отстояване на нейните интереси.

Посвещава се на всички офицери, генерали, сержанти, волнонаемни и държавни служители, работили и работещи за сигурността на България, за опазване на гражданския мир и обществен ред, за защита на населението, инфраструктурата и имуществото на гражданите.

25 години PowerPoint