Влиянието на глобалния капитал върху световното развитие