Статута на СОСЗР за съхранение на държавността и историческата памет