ДЕКЛАРАЦИЯ НА УС НА НАС

16 АПРИЛ 2019

Национална Асоциация Сигурност/НАС/ е учредена на 17.03.1995 г. като доброволно неправителствено сдружение с нестопанска цел на физически лица, работили и работещи в службите за сигурност на Р.България  и граждански лица, отгговарящи на изискванията на Устава на НАС.

Съгласно своя Устав НАС осъществява  дейността си на принципа на пълна самоиздръжка и е независима от политически партии и организации. НАС съдейства за социалната и правна защита  на своите членове и симпатизанти. Сътрудничи с граждански сдружения, обществени организации, централната и местна власт по въпросите на националната сигурност и опазване на обществения ред. Има структури в 20 града на Р.България  с 3000 души членска маса. Организира и участва в обществени форуми и публични дискусии по проблемите на националната сигурност и опазване на обществения ред, сигурност и имущество, установява и поддържа контакти със сродни организации в страната и в чужбина, в полза на интересите на Р.България и в съответствие с действащото законодателство. Членовете на НАС участват в обществени дискусии и публични мероприятия по въпросите на националната сигурност и политики и оказват експертно съдействие в тези направления.

НАС, в това число нейният председател о.з.полк. Чавдар Петров, осъществяват своята дейност съобразно Конституцията на Р.България, действащите в страната закони и Устава на Асоциацията, и няма да допуснат посегателства и най-вече да толерират разпространяването на неверни факти,  обстоятелства и фалшиви новини, касаещи дейността на Асоциацията. Ще бъде търсена съдебна отговорност от медии, лица и организации, разпространяващи неверни данни, сведения и твърдения, възпиращи дейността на НАС.

 

 УС на НАС