СТАНОВИЩЕ НА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ СИГУРНОСТ

02 ОКТОМВРИ 2009

ДО
БОЙКО БОРИСОВ
МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА Р БЪЛГАРИЯ

Копие до :
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ
МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Агенция „ФОКУС“

Национална Асоциация Сигурност – Сдружение на контраразузнавачите от запаса в България, в която членуват голяма част от бившите служители на различни служби в МВР, е дълбоко обезпокоена от събитията, които се развиват през последните седмици и месеци в службите за сигурност и в цялата държава. Разтревожени сме, че те са доведени до това трагично състояние . Нарушени са основни принципи на работа в службите за сигурност, спазвани навсякъде по света. От институция, която трябва да бъде стожер на националната сигурност, ДАНС се е превърнала в място за интриги и междуличностни противоборства. Недопустима е намесата на каквито и да било политически, икономически и финансови външни фактори в нейната дейност.

Считаме, че е наложително да се осигури равноотдалеченост на службите за сигурност от политическите сили, за да могат да реализират възложените им от държавата функции. Пагубно им се отразява честата смяна на ръководнте им екипи.

Обръщаме се към всички бивши и настоящи колеги да спазват задължителните изисквания за работа със секретни материали, придобити от СРС или други оперативни източници.
Изказваме своята болка и възмущение от създалата се ситуация и надежда, че държавните институции, ръководството на МВР и Министър председателят на Р България ще предприемат необходимите мерки за укрепване и възстановяване на доверието в службите за сигурност и обезпечаване на спокойна обстановка за работа на служителите им.

София, 02.11.2009г.                                 УС на Национална Асоциация Сигурност